‘Tis the Season. The Season for Fresh Herbs, That Is.